Een zorgeloos bezit

Aankoop en investering op Landgoed Soesterduin

Vereniging van Eigenaars

De koop van een vakantievilla op Landgoed Soesterduin heeft de juridische basis van appartementsrechten. Met deze structuur blijft de eenheid van het resort op langere termijn in stand. Het deel waarvan de eigenaar van het appartementsrecht het exclusieve gebruik heeft, wordt aangeduid als privégedeelte (dat is de villa met privétuin inclusief de eigen parkeerplaatsen). Daarnaast krijgt elke koper een aandeel, waarmee u dus mede-eigenaar wordt, in de gemeenschap van het onverdeelde perceel en daarop aanwezige voorzieningen. Bij een appartementsrecht is elke eigenaar volgens de wet lid van een Vereniging van Eigenaars (VvE). De statuten van de VvE zijn vastgelegd in een splitsingsakte. De VvE wordt vertegenwoordigd door een bestuur.

Gezamenlijk beheer

De VvE creëert een reservefonds voor het onderhoud van het resort. De leden van de VvE zijn verplicht om hieraan pro rato bij te dragen. Het bestuur is verplicht een onderhoudsplan te (laten) maken. Hierin staan de te verwachten meerjarige onderhouds- en herstelkosten voor de gemeenschappelijke delen, zoals wegen en straatverlichting en een buffer voor onvoorziene zaken. Ook de verzekering van alle villa’s wordt vanuit de VvE verzorgd. Voor het uitvoeren van de beheertaken, zoals admini­stra­tief/financieel, technisch en/of bouwkundig beheer, sluit de VvE een management- en beheerovereenkomst met Oasis Resorts die op haar beurt een beheerovereenkomst afsluit voor het beheer met Exploitatiemaatschappij Soesterduin.

Verhuur in professionele handen

Uw recreatievilla wordt verhuurd door de professionele verhuurorganisatie Holiday Homes Rental, een onderdeel van Oasis Resorts, die alle zaken rondom de verhuur voor u regelt. De verhuurorganisatie regelt het vinden en binden van de juiste doelgroepen, het inzetten van passende verhuurkanalen en het investeren in (online) marketing. Daarbij wordt ingezet op het premium segment, gericht op een zo hoog mogelijke verhuurprijs met optimale service. De individuele eigenaren gaan een verhuur­bemiddelingsovereenkomst aan met Holiday Homes Rental. Zodoende ligt er een rechtstreekse overeenkomst tussen de eigenaar en de verhuurder van diens villa. Holiday Homes Rental treedt op als verhuurbemiddelaar tussen eigenaar en huurders. De VvE sluit een management- en beheerovereenkomst met Oasis Netherlands B.V. Oasis is verantwoordelijk voor het optimale management van het park, maar wordt daarbij volledig ondersteund door Exploitatiemaatschappij Soesterduin B.V. De Exploitatiemaatschappij Soesterduin ontvangt voor de beheerwerkzaam­heden een beheervergoeding. Holiday Homes Rental werkt met een online boekings­­systeem dat is gekoppeld aan haar website. Eigenaren hebben toegang tot dit systeem. Zodoende heeft u als eigenaar inzicht in de boekingen voor uw villa en ontvangt u elke maand een huurafrekening.

Recreatief eigen gebruik

Een recreatievilla op Landgoed Soesterduin kan tot een maximum van tien weken per kalenderjaar (1 januari t/m 31 december) voor eigen gebruik worden gereserveerd, waarvan:

  • maximaal 2 weken tijdens het hoogseizoen (de kalender­maanden juli en augustus);
  • maximaal 3 weken tijdens het middenseizoen (de kalendermaanden april – juni en september – oktober);
  • 5 weken tijdens het laagseizoen (de kalendermaanden november – maart).

Permanente bewoning is niet toegestaan.

Fiscale aspecten

Het bezitten van een recreatiewoning voor verhuur kent diverse fiscale aspecten. Zo wordt u, ook als particulier, aangemerkt als ondernemer voor de BTW en kunt u de over de aankoop verschuldigde omzetbelasting terugvorderen van de fiscus. In de fiscale uiteenzetting van Hendriksen Accountants en Adviseurs vindt u een toelichting op het in eigendom hebben van een vakantie­villa op Landgoed Soesterduin.

Omzetbelasting aankoop

De koopsom is belast met omzetbelasting (BTW). Hiervoor geldt dat voor de grond een koopovereenkomst wordt afgesloten met De Jong Onroerend Goed B.V. en voor de bouw van de villa een aannemings­overeenkomst wordt afgesloten met SelektHuis. Alle roerende goederen zoals inventaris en wellness worden in een koopovereenkomst met OT design vastgelegd. Aangezien de recreatievilla verhuurd wordt, kan de voorbelasting in aftrek worden gebracht. De BTW dient u bij de facturatie van de termijnen onmiddellijk te voldoen. Daarna kunt u dit bedrag via de aangifte omzetbelasting terugvorderen. De herzieningsperiode voor de aftrek van voorbelasting op onroerende zaken bedraagt tien jaar. Dit impliceert dat indien u uw recreatievilla binnen een periode van tien jaar weer verkoopt, in principe pro rato de BTW terug­betaald moet worden aan de Belastingdienst. Aangezien er echter op Landgoed Soesterduin een verplichting tot verhuur bestaat, en de nieuwe eigenaar derhalve ook zal gaan verhuren, zal dan bij doorverkoop aangaande de BTW de verleggingsregeling van toepassing zijn.